Thời tiết Cẩm Giàng - Hải Dương ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
62 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
62 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cẩm Giàng - Hải Dương những ngày tới

Mưa vừa 32°

Mưa vừa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:39

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

64%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

17.57 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0.35

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:39