Thời tiết Kỳ Anh - Hà Tĩnh ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kỳ Anh - Hà Tĩnh những ngày tới

Mây đen u ám 16°

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn

06:15 17:19

Thấp/Cao

16°/20°

Độ ẩm

81%

Áp suất

765.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.27 km/h

Điểm ngưng

13 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:15
17:19