Thời tiết Duy Tiên - Hà Nam ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
64 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
8.63 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
66 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Duy Tiên - Hà Nam những ngày tới

Mưa nhẹ 31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:39

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

12.85 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.09

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:39