Thời tiết Quang Bình - Hà Giang ngày mai

Áp suất
757.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
61 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quang Bình - Hà Giang những ngày tới

Mây đen u ám 23°

Mây đen u ám

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn

06:22 17:16

Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:22
17:16