Thời tiết Quang Bình - Hà Giang ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
8.09 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quang Bình - Hà Giang những ngày tới

Mưa vừa 32°

Mưa vừa

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:48

Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.46 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

1.02

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:48