Thời tiết Quản Bạ - Hà Giang ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
8.94 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quản Bạ - Hà Giang những ngày tới

Mưa nhẹ 27°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:48

Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

78%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0.25

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:48