Thời tiết Mèo Vạc - Hà Giang ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
9.99 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
9.49 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
4.28 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mèo Vạc - Hà Giang những ngày tới

Mưa nhẹ 20°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn

05:13 18:47

Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

753.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.49 km/h

Điểm ngưng

19 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:13
18:47