Thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
8.59 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
8.12 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
7.83 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
7.01 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang những ngày tới

Mây đen u ám 28°

Mây đen u ám

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:48

Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

85%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.07 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:48