Thời tiết Điện Biên Đông - Điện Biên ngày mai

Áp suất
759.06 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
49 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
59 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên Đông - Điện Biên những ngày tới

Mây rải rác 21°

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn

06:25 17:24

Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

759.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.84 km/h

Điểm ngưng

20 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:25
17:24