Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng 15 ngày tới

Mưa
2.1 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
11.74 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa
1.93 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
14.69 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa
4.13 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
10.51 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa
6.58 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
6.88 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa
10.99 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
7.31 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa
5.89 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
8.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa
4.76 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
8.1 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa
4.04 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
16.27 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa
3.56 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
18.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa
0.25 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
18.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
19.51 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa
3.78 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
16.2 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa
7.31 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
12.02 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa
9.03 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
8.17 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa
5.35 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
5.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23

Dự báo thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng 15 ngày tới

Mây thưa 34°

Mây thưa

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:21

Thấp/Cao

27°/34°

Độ ẩm

59%

Áp suất

753.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

12.96 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

11.76

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:21