Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng 15 ngày tới

Mưa
5.81 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
10.69 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa
17.76 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
7.49 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa
19.38 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
3.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa
21.22 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
9.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa
3.2 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
11.41 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa
17.4 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
11.41 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa
8.71 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
11.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa
4.23 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
13.36 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa
5.97 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
9.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa
12.86 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
18.83 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa
84.81 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
92 %
Gió
16.49 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa
47.76 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
10.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa
50.93 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
11.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa
22.79 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
10.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa
9.2 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
13.14 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29

Dự báo thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng 15 ngày tới

Mây rải rác 31°

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:36 17:40

Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

4.26

Bình minh / Hoàng hôn

05:36
17:40