Thời tiết Hải Châu - Đà Nẵng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Châu - Đà Nẵng những ngày tới

Sương mờ 23°

Sương mờ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn

05:59 17:13

Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

760.56 mmhg

Tầm nhìn

3.5 km

Gió

9.25 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:59
17:13