Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
9.57 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
5.22 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
6.31 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trùng Khánh - Cao Bằng những ngày tới

Mưa nhẹ 28°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn

05:09 18:42

Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.14 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0.85

Bình minh / Hoàng hôn

05:09
18:42