Thời tiết Thạch An - Cao Bằng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
5.16 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
3.67 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thạch An - Cao Bằng những ngày tới

Mây đen u ám 28°

Mây đen u ám

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn

05:11 18:42

Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.85 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.19

Bình minh / Hoàng hôn

05:11
18:42