Thời tiết Nguyên Bình - Cao Bằng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
62 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nguyên Bình - Cao Bằng những ngày tới

Mây đen u ám 20°

Mây đen u ám

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:10

Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/h

Điểm ngưng

19 °

UV

0.73

Bình minh / Hoàng hôn

06:17
17:10