Thời tiết Cao Bằng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
9.25 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
8.73 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
6.06 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
6.05 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
7.69 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Bằng những ngày tới

Mây đen u ám 26°

Mây đen u ám

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn

05:11 18:42

Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

753.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:11
18:42