Thời tiết Hà Quảng - Cao Bằng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
9.78 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
9.17 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
7.33 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
9.18 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
6.66 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Quảng - Cao Bằng những ngày tới

Mây đen u ám 22°

Mây đen u ám

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn

05:11 18:44

Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

753.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.02 km/h

Điểm ngưng

21 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:11
18:44