Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng ngày mai

Áp suất
757.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
71 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
77 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hạ Lang - Cao Bằng những ngày tới

Mây đen u ám 21°

Mây đen u ám

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn

06:14 17:07

Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.37 km/h

Điểm ngưng

20 °

UV

0.1

Bình minh / Hoàng hôn

06:14
17:07