Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng ngày mai

Áp suất
758.31 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
760.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hạ Lang - Cao Bằng những ngày tới

Mây đen u ám 21°

Mây đen u ám

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn

06:22 17:09

Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

84%

Áp suất

758.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.75 km/h

Điểm ngưng

18 °

UV

1.11

Bình minh / Hoàng hôn

06:22
17:09