Thời tiết Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
7.88 km
Áp suất
760.56 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
8.56 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng những ngày tới

Mây đen u ám 23°

Mây đen u ám

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn

06:24 17:11

Thấp/Cao

21°/23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.33 km/h

Điểm ngưng

20 °

UV

1.25

Bình minh / Hoàng hôn

06:24
17:11