Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
62 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
74 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lâm - Cao Bằng những ngày tới

Mây đen u ám 21°

Mây đen u ám

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn

06:20 17:12

Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.39 km/h

Điểm ngưng

20 °

UV

0.63

Bình minh / Hoàng hôn

06:20
17:12