Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
4.04 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
7.11 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
7.68 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
9.84 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lâm - Cao Bằng những ngày tới

Mưa nhẹ 23°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:46

Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

753.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:14
18:46