Thời tiết Bảo Lạc - Cao Bằng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
6.78 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
7.23 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
9.64 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
8 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
8.13 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lạc - Cao Bằng những ngày tới

Mây đen u ám 22°

Mây đen u ám

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn

05:13 18:45

Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

753.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/h

Điểm ngưng

21 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:13
18:45