Thời tiết Cà Mau ngày mai

Áp suất
756.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
65 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
9.32 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cà Mau những ngày tới

Mây đen u ám 25°

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:42 18:21

Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.32 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:42
18:21