Thời tiết Bình Dương theo giờ

Áp suất
756.81 mmhg
UV
3.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
5.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
7.79
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
8.42
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
7.6
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
4.92
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
2.88
Tầm nhìn
8.24 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
1.19
Tầm nhìn
5.33 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
0.03
Tầm nhìn
7.76 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
9.92 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
6.82 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
8.18 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
8.63 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
7.8 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
7.96 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
4.64 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
3.07 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0.12
Tầm nhìn
6.24 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
0.89
Tầm nhìn
9.16 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
2.06
Tầm nhìn
8.3 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
3.39
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
8.46
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
9.14
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
8.24
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
3.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
1.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
1.23
Tầm nhìn
10 km
Xem thêm

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Dương trong 12h tới

Mây đen u ám 28°

Mây đen u ám

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn

05:43 17:48

Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

79%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

12.64 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

3.31

Bình minh / Hoàng hôn

05:43 AM
05:48 PM