Thời tiết Bình Định ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
7.88 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
9.01 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
9.48 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Định những ngày tới

Mây đen u ám 26°

Mây đen u ám

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn

05:51 17:13

Thấp/Cao

24°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

759.81 mmhg

Tầm nhìn

9.64 km

Gió

20.09 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0.72

Bình minh / Hoàng hôn

05:51
17:13