Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
9.61 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
8.08 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
6.22 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Pác Nặm - Bắc Kạn những ngày tới

Mây đen u ám 28°

Mây đen u ám

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn

05:13 18:45

Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

87%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.97 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.19

Bình minh / Hoàng hôn

05:13
18:45