Thời tiết Chợ Mới - Bắc Kạn ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
59 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chợ Mới - Bắc Kạn những ngày tới

Mây đen u ám 25°

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:46 17:49

Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

758.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.57 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.21

Bình minh / Hoàng hôn

05:46
17:49