Thời tiết Chợ Đồn - Bắc Kạn ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
64 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chợ Đồn - Bắc Kạn những ngày tới

Mây đen u ám 22°

Mây đen u ám

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn

06:18 17:13

Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/h

Điểm ngưng

21 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:18
17:13