Thời tiết Bạch Thông - Bắc Kạn ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
8.97 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
9.01 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
6.33 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bạch Thông - Bắc Kạn những ngày tới

Mây đen u ám 28°

Mây đen u ám

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn

05:13 18:43

Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/h

Điểm ngưng

27 °

UV

0.18

Bình minh / Hoàng hôn

05:13
18:43