Thời tiết Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
61 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bắc Kạn - Bắc Kạn những ngày tới

Mây đen u ám 24°

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn

05:46 17:49

Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

759.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.5 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0.33

Bình minh / Hoàng hôn

05:46
17:49