Thời tiết Yên Thế - Bắc Giang ngày mai

Áp suất
756.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Thế - Bắc Giang những ngày tới

Mây cụm 27°

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

06:14 17:12

Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

83%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

18.76 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:14
17:12