Thời tiết Việt Yên - Bắc Giang ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
8.87 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
69 %
Tầm nhìn
7.12 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
69 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Việt Yên - Bắc Giang những ngày tới

Mây đen u ám 29°

Mây đen u ám

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:40

Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

752.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.94 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:40