Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang ngày mai

Áp suất
757.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Động - Bắc Giang những ngày tới

Mây đen u ám 26°

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

06:11 17:10

Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

13.36 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

1.74

Bình minh / Hoàng hôn

06:11
17:10