Thời tiết Sơn Động - Bắc Giang ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
753.81 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Động - Bắc Giang những ngày tới

Mưa nhẹ 28°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn

05:12 18:37

Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

752.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.25 km/h

Điểm ngưng

28 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:12
18:37