Thời tiết Lục Ngạn - Bắc Giang ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
8.91 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lục Ngạn - Bắc Giang những ngày tới

Mây đen u ám 29°

Mây đen u ám

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:12 18:38

Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.77 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.09

Bình minh / Hoàng hôn

05:12
18:38