Thời tiết Lục Nam - Bắc Giang ngày mai

Áp suất
758.31 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.81 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lục Nam - Bắc Giang những ngày tới

Mây đen u ám 26°

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

06:21 17:13

Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

71%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

16.31 km/h

Điểm ngưng

20 °

UV

0.99

Bình minh / Hoàng hôn

06:21
17:13