Thời tiết Lạng Giang - Bắc Giang ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
65 %
Tầm nhìn
6.65 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Giang - Bắc Giang những ngày tới

Mưa nhẹ 31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:40

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

77%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

14.72 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.06

Bình minh / Hoàng hôn

05:14
18:40