Thời tiết An Giang ngày mai

Áp suất
755.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
7.49 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Giang những ngày tới

Mưa vừa 25°

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:38 18:22

Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.52 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:38
18:22