Dự báo thời tiết Đà Nẵng

22°/ 23°

Sương mờ

Sương mờ
T4
Ngày 07/12
Mưa vừa
24° | 25°
Mưa vừa
T5
Ngày 08/12
Mưa vừa
24° | 25°
Mưa vừa
T6
Ngày 09/12
Mưa vừa
24° | 25°
Mưa vừa