Dự báo thời tiết Kon Plông

19°/ 20°

Mây đen u ám

Mây đen u ám
CN
Ngày 21/07
Mưa nhẹ
19° | 21°
Mưa nhẹ
T2
Ngày 22/07
Mưa nhẹ
18° | 24°
Mưa nhẹ
T3
Ngày 23/07
Mưa nhẹ
19° | 23°
Mưa nhẹ