Dự báo thời tiết Kon Plông

18°/ 19°

Mưa nhẹ

Mưa nhẹ
T5
Ngày 08/06
Mưa vừa
18° | 23°
Mưa vừa
T6
Ngày 09/06
Mưa vừa
18° | 24°
Mưa vừa
T7
Ngày 10/06
Mưa nhẹ
18° | 24°
Mưa nhẹ