Dự báo thời tiết Kon Plông

20°/ 20°

Mây thưa

Mây thưa
T4
Ngày 28/02
Mây rải rác
14° | 30°
Mây rải rác
T5
Ngày 29/02
Mây cụm
14° | 32°
Mây cụm
T6
Ngày 01/03
Mây rải rác
16° | 31°
Mây rải rác