Dự báo thời tiết Kon Plông

16°/ 17°

Mây cụm

Mây cụm
T7
Ngày 08/10
Mưa nhẹ
16° | 28°
Mưa nhẹ
CN
Ngày 09/10
Mưa nhẹ
16° | 27°
Mưa nhẹ
T2
Ngày 10/10
Mưa nhẹ
16° | 22°
Mưa nhẹ