Dự báo thời tiết Đắk R'Lấp

23°/ 24°

Mây đen u ám

Mây đen u ám
CN
Ngày 14/08
Mưa vừa
20° | 30°
Mưa vừa
T2
Ngày 15/08
Mưa vừa
20° | 29°
Mưa vừa
T3
Ngày 16/08
Mưa vừa
20° | 25°
Mưa vừa