Dự báo thời tiết Đắk Song

20°/ 21°

Mây đen u ám

Mây đen u ám
T4
Ngày 07/12
Mưa nhẹ
20° | 23°
Mưa nhẹ
T5
Ngày 08/12
Mưa nhẹ
20° | 26°
Mưa nhẹ
T6
Ngày 09/12
Mưa nhẹ
19° | 25°
Mưa nhẹ