Dự báo thời tiết Đăk Song

21°/ 22°

Mây đen u ám

Mây đen u ám
T7
Ngày 08/10
Mưa nhẹ
20° | 30°
Mưa nhẹ
CN
Ngày 09/10
Mưa nhẹ
20° | 30°
Mưa nhẹ
T2
Ngày 10/10
Mưa nhẹ
20° | 29°
Mưa nhẹ