Dự báo thời tiết M'Đrắk

21°/ 22°

Mây đen u ám

Mây đen u ám
CN
Ngày 21/07
Mưa vừa
21° | 25°
Mưa vừa
T2
Ngày 22/07
Mưa nhẹ
20° | 27°
Mưa nhẹ
T3
Ngày 23/07
Mưa nhẹ
20° | 28°
Mưa nhẹ