Dự báo thời tiết Krông Pắc

30°/ 30°

Mây đen u ám

Mây đen u ám
T5
Ngày 02/02
Mây cụm
20° | 28°
Mây cụm
T6
Ngày 03/02
Mây cụm
20° | 28°
Mây cụm
T7
Ngày 04/02
Mây cụm
20° | 29°
Mây cụm